Möte grannsamverkan 26 oktober

Vi var på Grannsamverkans-möte i Torpskolans aula den 26 oktober för att få till oss det senaste inom brottsstatistiken bland annat. Jag inväntar materialet från mötet i powerpoint-format och kommer återkomma med bättre och tydligare information då. Men som en liten “teaser” kan jag redan  nu meddela att Lerum sticker ut med i särklass mess…

Styrelsemöte 19 september

Ny ytterbelysning Vi jobbar med offert för att byta all innerbelysning till nya armaturer och eventuellt nytt kablage. Dialog förs primärt med Sävedalens EL men fler leverantörer kommer bli kontaktade. Det är fortfarande en väl stor investering men något måste göras då nuvarande armatur inte finns att köpa längre. Hulan1 mot en samfällighet Vi är…

GC-Bana till Öxeryd via Hulan

Vi sitter i förhandlingar med Lerums Kommun om byggnationen av gång och cykelbana till Öxeryd. Dragningen av GC-bana kommer gå parallellt med Kolborydsvägen och innebär att Lerums kommun kommer behöva köpa loss mark av Hulan1. Detaljer om byggnationen finns på lerums websida: http://www.lerum.se/Bygga-bo-och-miljo/Byggplaner-och-projekt1/Lerum/Vag-till-Oxeryd/ Planerad byggstart är under hösten 2017/våren 2018. Just nu har vi fruktsamma…

Information om medlemsomröstningen

Styrelsen hade möte den 19:e september. En av punkterna på mötet handlade om parkeringsfrågan och den medlemsomröstning som varit utlyst. Till mötet hade det inkommit 68 stycken svar på ”Medlemsomsröstningen”, exklusive styrelsemedlemmarnas egna röster. Syftet med medlemsomsröstningen, var att förankra det beslut som togs på årsmötet avseende parkeringsfrågan. Styrelsen beslutade på mötet att boendekort skall…

Grannsamverkans info!

Hej. Nu börjar vi komma in i den mörka perioden. Jag uppmanar er att vara aktiva där ni bor. Tyvärr har det varit flera inbrott i vår kommun. Grannsamverkan är den mest effektiva brottsförebyggande metoden. Ju mer rörelse i närområdet desto bättre! 14 bostadsinbrott sedan förra utskicket i början på augusti Mer information finns på: www.polisen.se/bostadsinbrott…

Styrelsemöte 22 augusti

Nytt Pakeringssystem Arbetet med ett parkeringsbiljett-system fortsätter. Vi har fått en bra dialog med Controlla och kommer gå vidare med denna leverantör. Det är dock lite olika upplägg kring antal boendekort och annat som vi i Hulan 1 behöver komma överens om. I slutänden handlar det om att dela rättvist på de parkeringsplatser vi har…

Grannsamverkans info och tips

Sista sommarmånaden har börjat och flera av er har fortfarande semester. Glädjande är att det inte varit många anmälningar om inbrott. Ett inbrott är dock ett för mycket och jobbigt för de drabbade på flera sätt. Polisen påminner om att fortsatt vara aktiv i er grannsamverkan. Det har varit inbrott på 5 adresser sedan sista…

Sammanfattning av Polisens information till vår grannsamverkan.

Sommaren är på gång och bostadsinbrotten fortsätter att minska. Efter sista utskicket, 11/4, har det varit tre fullbordade bostadsinbrott och ett försök. Det är glädjande att vårens inbrottsvåg är över och att sommaren är på gång. Nu ska vi tillsammans fortsätta hålla inbrottstjuvarna borta. Er aktivitet har med all säkerhet hjälp till att hålla tjuvarna…

Styrelsemöte 13 juni

Nytt Pakeringssystem Arbetet med ett parkeringsbiljett-system fortsätter. Vi för dialog med Controlla för att reda ut förutsättningar för ett SMS-system. Möte med Controlla är planerat till 27 juni. Gång och cykelväg till Kolboryd Inga nyheter från kommunen här. Hemsidan Är nu redo för lansering. Bildande av samfällighet Dialog förs med lantmäteriet för att ombilda gemensamhetsanläggningen…

Väg till Öxeryd

Lerums kommun planerar en ny väg till Öxeryd, och i samband med det planerar man att anlägga en gång- och cykelbana mellan Hulan och Öxeryd, som kommer gå parallellt med Kolborydsvägen. Styrelsen för dialog med Lerums kommun då viss sträckning kan komma att läggas på vår gemensamhetsanläggnings mark. Mer information finns på Lerums hemsida: http://www.lerum.se/Bygga-bo-och-miljo/Byggplaner-och-projekt1/Lerum/Vag-till-Oxeryd/