Välkommen till Hulan

Hulan 1, en gemensamhetsanläggning

Är du nyinflyttad eller bara fundersam på vad som gäller och hur det är tänkt? Då är det här rätt sida för dig.

Hulan1 är en gemensamhetsanläggning, det betyder att du visserligen äger ditt radhus med allt vad det nu innebär, men det betyder också att vi har gemensamma åtaganden och gemensamma intressen, varför vi behöver hjälpas åt med det som inte är ditt eller mitt utan vårt.

Historien om Hulan finner du här

Vad betalar jag för?

Alla bidrar ekonomiskt till gemensamhetsanläggningeb genom en avgift som tas ut varje kvartal. Räkningen skickas ut med epost och avgiften är för närvarande 1500 SEK.

För de här pengarna får du följande tjänster:

 • Trädgårdsskötsel av gemensamma ytor (gräsmattor, häckar, slänter) samt vinterväghållning av gemensamma gångar och parkeringar (ej gången framför varje radhuslänga, denna sköter ni själva)
 • Sophantering via gemensamma moloker (mer information om dessa finns här)
 • Fibernät för bredband, TV och telefoni (ni får dock själva betala abonnemang efter tycke och smak)
 • El för gemensam belysning
 • Underhåll av gemensamma ytor och lekplatser (Utrustning som behöver bytas ut, kompletteras, växter som behöver förnyas till exempel)
 • En styrelse som ombesörjer och koordinerar allt ovan

Städdagar

Vi har för närvarande två gemensamma städdagar varje år och de infaller på våren och hösten.  Det kommer ut kallelse i brevlådan i god tid innan.

Generellt kan sägas att vi brukar samlas i föreningsgaraget kl 10 där specifika uppgifter delas ut. Alla kan alltid hjälpa till med någonting efter egen förmåga. Detta brukar även vara ett ypperligt tillfälle att ansa sina rabatter, klippa häckar och annat trädgårdsarbete, då det brukar finnas container för trädgårdsavfall på plats, men sina egna ytor tar man hand om först efter att de gemensamma ytorna hanterats (som grundregel)

Föreningsgaraget

Föreningen har ett gemensamt garage.

I det finns följande:

 • Stege (lånas utan bokning eller kostnad)
 • Byggställning (bokas här)
 • Trädgårdsverktyg för utlåning, används framförallt på städdagar
 • Häcksax
 • Grus/sand att sanda sin gång med på vintern
 • Diverse annan utrustning efter dagsform

För att komma in i garaget behövs en kod till nyckelboxen som sitter på gaveln av garaget. Denna kod kan du få av någon i styrelsen.

 

Parkering

Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser i anslutning till Hulan1, detta gör att vi alla behöver samarbeta för att ge varandra bästa möjliga förutsättningar.

I de fall ni har garage (vilket i dagsläget gäller för samtliga hus förutom 4), använd dessa. Tänk på att inte nyttja parkeringsplatser för uppställning av avställda fordon (finns sannolikt bättre platser för detta).

Vi har infört SMS-biljett och boendekort i området , se separat information "här" Via länken hittar du en förteckning över våra garage och vilka som äger dem "här".