Välkommen till Hulan

Hulan 1, en samfällighet.

Är du nyinflyttad eller bara fundersam på vad som gäller och hur det är tänkt? Då är det här rätt sida för dig.

Hulan1 är en samfällighet, det betyder att du visserligen äger ditt radhus med allt vad det nu innebär, men det betyder också att vi har gemensamma åtaganden och gemensamma intressen, varför vi behöver hjälpas åt med det som inte är ditt eller mitt utan vårt.

Historien om Hulan finner du här

Vad betalar jag för?

Alla bidrar ekonomiskt till samfälligheten genom en avgift som tas ut varje kvartal. Räkningen skickas ut med epost och avgiften är för närvarande 1310 SEK.

För de här pengarna får du följande tjänster:

 • Trädgårdsskötsel av gemensamma ytor (gräsmattor, häckar, slänter) samt vinterväghållning av samfällighetens gemensamma gångar och parkeringar (ej gången framför varje radhuslänga, denna sköter ni själva)
 • Sophantering via samfällighetens moloker (mer information om dessa finns här)
 • Fibernät för bredband, TV och telefoni (ni får dock själva betala abonnemang efter tycke och smak)
 • El för gemensam belysning
 • Underhåll av gemensamma ytor och lekplatser (Utrustning som behöver bytas ut, kompletteras, växter som behöver förnyas till exempel)
 • En styrelse som ombesörjer och koordinerar allt ovan

Städdagar

Vi har för närvarande en gemensam städdag varje år och den brukar vara på våren, runt maj. Det kommer ut kallelse i brevlådan i god tid innan, det kommer också finnas information här på hemsidan om vad som gäller.

Generellt kan sägas att vi brukar samlas i föreningsgaraget kl 10 där specifika uppgifter delas ut. Alla kan alltid hjälpa till med någonting efter egen förmåga. Detta brukar även vara et ypperligt tillfälle att ansa sina rabatter, klippa häckar och annat trädgårdsarbete, då det brukar finnas container för trädgårdsavfall på plats, men sina egna ytor tar man hand om först efter att de gemensamma ytorna hanteras (som grundregel)

Föreningsgaraget

Föreningen har två gemensamma garage. 

I det första garaget finns följande:

 • Stege (lånas utan bokning eller kostnad)
 • Byggställning (bokas här)
 • Trädgårdsverktyg för utlåning, används framförallt på städdagar
 • häcksax
 • Grus/sand att sanda sin gång med på vintern
 • Diverse annan utrustning efter dagsform

I det andra garaget finns följande:

Nycklar till garagen finns hos styrelsen och hos vissa andra i området. Fråga din granne eller kontakta styrelsen.

Parkering

Det finns ett begränsat antal parkeringsplatser i anslutning till Hulan1, detta gör att vi alla behöver samarbeta för att ge varandra bästa möjliga förutsättningar.

I de fall ni har garage (vilket i dagsläget gäller för samtliga hus förutom 4), använd dessa. Tänk på att inte nyttja parkeringsplatser för uppställning av avställda fordon (finns sannolikt bättre platser för detta).

det pågår arbete med att införa SMS-biljett och boendekort i samfälligheten , se separat information "här" Vidare pågår ett mer omfattande förarbete för att bygga om våra garage, även här finns mer detaljerad information "här".