Styrelsemöte 13 juni

Nytt Pakeringssystem

Arbetet med ett parkeringsbiljett-system fortsätter. Vi för dialog med Controlla för att reda ut förutsättningar för ett SMS-system. Möte med Controlla är planerat till 27 juni.

Gång och cykelväg till Kolboryd

Inga nyheter från kommunen här.

Hemsidan

Är nu redo för lansering.

Bildande av samfällighet

Dialog förs med lantmäteriet för att ombilda gemensamhetsanläggningen till en samfällighet, detta för att kunna få lån till att bygga nya garage. Idag har vi en så kallad LGA samfällighet och det är oklart exakt vad det innebär.

Styrelsen kollar upp vad ett medlemskap i villaägarnas riksförbund kan innebära, dels i fråga om hjälp med ovan, men även ur ett vidare perspektiv.

Övrigt

Sakib Kenjar, Beckmans väg 7 vann lottdragningen avseende en förhyrd p-plast i området.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.