Väg till Öxeryd

Lerums kommun planerar en ny väg till Öxeryd, och i samband med det planerar man att anlägga en gång- och cykelbana mellan Hulan och Öxeryd, som kommer gå parallellt med Kolborydsvägen.

Styrelsen för dialog med Lerums kommun då viss sträckning kan komma att läggas på vår gemensamhetsanläggnings mark.

Mer information finns på Lerums hemsida:

http://www.lerum.se/Bygga-bo-och-miljo/Byggplaner-och-projekt1/Lerum/Vag-till-Oxeryd/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.