Hur funkar det?

Här samlar vi vanliga frågor som kommer från medlemmar i samfälligheten, Tanken är att man själv ska kunna hitta svar på de flesta frågor, för att korta ledtiden och ge er möjlighet att komma vidare i frågan på bästa sätt.

Känner ni att det saknas något uppenbart här? Kontakta då oss i styrelsen så hanterar vi frågan på bästa sätt. Det är inte säkert att vi publicerar just din fråga, det beror på hur allmän vi anser att frågan är.

Ytterbelysing

Fråga: Lampan i min ytterbelysning är trasig, finns det lampor att hämta någonstans?

Svar: Lampor till våra gemensamma ytterbelysningar framför entré-porten finns att hämta i föreningens garage. Nyckel till garaget finns att låna hos varje längvärd samt av medlemmarna i styrelsen.

Översvämning i dagvattenbrunnen

Fråga: Det är översvämning i dagvattenbrunnen på Elliotsväg. Vart vänder vi oss med det?

Svar: Både Elliots och Beckmans väg är kommunens vägar. Det innebär att kommunen ansvarar för underhåll, utveckling och drift av dessa vägar.  Det finns nu även en App till både IOS och Andriod för att enkelt kunna gör felanmälningar till kommunen. Sök på "Felanmälan Lerum" så hittar ni den.

Katter i området

Fråga; Har samfälligheten några särskilda regler kring katter i området. Vad kan jag som boende göra om jag upplever katter störande på min egendom tex?

Svar: Nej, vi har inga särskilda regler utan lutar oss emot de generella riktlinjer som finns:

"Som kattägare har man skyldighet att känna till de förhållningsregler som gäller och ta ansvar för sin katt. Inom Lerums kommun finns inga generella regler för katter som husdjur.

Enligt rättspraxis ses det som acceptabelt att en katt får röra sig fritt utomhus såväl på ägarens som på andras fastigheter. Kattägaren är dock skyldig att bevaka olägenheter som kan uppkomma och vidta åtgärder vid behov. Du har rätt att freda din uteplats men inte genom att skada katten. 

Bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och samfällighetsföreningar kan ha sina egna regler för katt som husdjur. Hör med dina grannar."

Vinterhållning

Fråga; Vem är det som sköter vinterhållningen i området?

Svar: Gemensamma ytor så som parkering och lekplatser samt gångytor i anslutning till dessa ytor, vinterhålls av entreprenör.

Gångbana utanför respektive hushåll ansvarar respektive hushåll för. Gavelhus ansvarar för att gångbanan skottas och vinterhålls, fram till anslutande väg. Det innebär alltså så väl skottning som sandning.Flis/Grus för sandning ska finnas i föreningsgaraget.