Information om medlemsomröstningen

Styrelsen hade möte den 19:e september. En av punkterna på mötet handlade om parkeringsfrågan och den medlemsomröstning som varit utlyst. Till mötet hade det inkommit 68 stycken svar på ”Medlemsomsröstningen”, exklusive styrelsemedlemmarnas egna röster. Syftet med medlemsomsröstningen, var att förankra det beslut som togs på årsmötet avseende parkeringsfrågan.

Styrelsen beslutade på mötet att boendekort skall delas ut till de boende. Boendekorten gäller enbart de bilar som är registrerade på hushållen i föreningen. Tjänstebilar och leasade fordon räknas in bland hushållens registrerade fordon.

Ett eventuella besökskort kommer att delas ut till de hushåll, som så önskar. Utdelade boende eller besökskort gäller ej avställda bilar.

Avsikten är att SMS biljett skall införas i området den 1:a november.

Styrelsens beslut i frågan är i enlighet med det tidigare beslut som togs på årsmötet 2017. När föreningen i en framtid ombildas till en samfällighet, kommer nya stadgar avseende parkeringsfrågan att bli gällande.

Hur får man då boende- och besökskort? För att få tillgång till boende- och besökskort, skall man via mejl  kontakta styrelsen. I mejlet skall det framgå det aktuella hushållets nummer(ex. E 19), samt registreringsnumret/en på de fordon som boendekortet/en avser.

Mejlet skickar Ni till styrelsen@hulan1.se

I samma mejl noterar man om man önskar ett besökskort. Det kommer att framgå på besökskortet till vilket hushåll kortet tillhör.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.