Sammanfattning av Polisens information till vår grannsamverkan.

Sommaren är på gång och bostadsinbrotten fortsätter att minska. Efter sista utskicket, 11/4, har det varit tre fullbordade bostadsinbrott och ett försök. Det är glädjande att vårens inbrottsvåg är över och att sommaren är på gång. Nu ska vi tillsammans fortsätta hålla inbrottstjuvarna borta. Er aktivitet har med all säkerhet hjälp till att hålla tjuvarna…

Styrelsemöte 13 juni

Nytt Pakeringssystem Arbetet med ett parkeringsbiljett-system fortsätter. Vi för dialog med Controlla för att reda ut förutsättningar för ett SMS-system. Möte med Controlla är planerat till 27 juni. Gång och cykelväg till Kolboryd Inga nyheter från kommunen här. Hemsidan Är nu redo för lansering. Bildande av samfällighet Dialog förs med lantmäteriet för att ombilda gemensamhetsanläggningen…

Väg till Öxeryd

Lerums kommun planerar en ny väg till Öxeryd, och i samband med det planerar man att anlägga en gång- och cykelbana mellan Hulan och Öxeryd, som kommer gå parallellt med Kolborydsvägen. Styrelsen för dialog med Lerums kommun då viss sträckning kan komma att läggas på vår gemensamhetsanläggnings mark. Mer information finns på Lerums hemsida: http://www.lerum.se/Bygga-bo-och-miljo/Byggplaner-och-projekt1/Lerum/Vag-till-Oxeryd/

Vi som bor i Hulan, Facebookgrupp

BESKRIVNING Tanken med denna sida är att hjälpa varandra i stort och smått. Någon behöver låna en motorsåg, någon annan undrar var man hyr släp billigast, en tredje vill ha rekommendationer på en hantverkare. Eller så kanske man är nyinflyttad och vill lära känna sina grannar! Det är vi medlemmar som tillsammans skapar denna sida.…

Styrelsemöte 16 maj

Styrelsemöte 16 maj Närvarande: Henrik Ekelund Björn Mattsson Niclas Otterberg Vårstädning: Sopning av samfällighetens ytor är genomförda. Parkering Vi går vidare med SMS-system för besöksparkering och boendekort. Garage: Vi jobbar vidare med liggande offerter, och vi letar efter en kvalitetsansvarig för när själva byggnationen kommer igång. Förfrågan till Lerums kommun adresseras. Hemsidan Sidan är nu…

Städdag 2017

Årets första, och enda, städdag äger rum på årets. hittills varmaste dag. Vi passar på att ge Göteborgsvarvsanmälda en skälig anledning att boka av loppet och hjälpa till med gemensamhetsytorna i samfälligheten istället.Vi har än så länge ingen officiell närvarolista men vi uppskattar deltagarantalet till ca 50, vilket är en fantastisk siffra och vi hoppas…