Städdag 2017

Årets första, och enda, städdag äger rum på årets. hittills varmaste dag. Vi passar på att ge Göteborgsvarvsanmälda en skälig anledning att boka av loppet och hjälpa till med gemensamhetsytorna i samfälligheten istället.Vi har än så länge ingen officiell närvarolista men vi uppskattar deltagarantalet till ca 50, vilket är en fantastisk siffra och vi hoppas…