Ny info – föreningens släpkärra

Nu finns ny information gällande hyra av föreningens släpkärra! Släpkärran står numer vid parkeringen längst upp mot Kolboryds vägen, vid Beckmans väg, 4:e parkeringen från vänster. Nyckel till låset kan man hämta hos vem som helst i Styrelsen. För mer info, se Boka Släp.

Inbrottsförsök i Hulan!

Vi i Styrelsen har fått information om ett inbrottsförsök hos en av våra grannar. Inbrottsförsöket hände igår eftermiddag runt kl 17. Viktigt att vi nu alla är extra uppmärksamma och hjälper varandra.   Tips från Polisen: Ett sätt att hjälpa varandra är att hälsa på personer som ni inte känner igen i området. Eller fråga personen om…

Nyheter om gång- och cykelvägen

Under årsmötet våren 2017 informerade styrelsen om kommunens planer på att bygga en gång- och cykelväg på mark som tillhör Hulan 1. Bakgrunden är att kommunen vill ansluta området i Öxeryd med en gång- och cykelväg och den kommer att i stora drag få en dragning längs med Kolborydsvägen. Vi vill tillägga att gång- och…

Väg till Öxeryd

Lerums kommun planerar en ny väg till Öxeryd, och i samband med det planerar man att anlägga en gång- och cykelbana mellan Hulan och Öxeryd, som kommer gå parallellt med Kolborydsvägen. Styrelsen för dialog med Lerums kommun då viss sträckning kan komma att läggas på vår gemensamhetsanläggnings mark. Mer information finns på Lerums hemsida: http://www.lerum.se/Bygga-bo-och-miljo/Byggplaner-och-projekt1/Lerum/Vag-till-Oxeryd/

Vi som bor i Hulan, Facebookgrupp

BESKRIVNING Tanken med denna sida är att hjälpa varandra i stort och smått. Någon behöver låna en motorsåg, någon annan undrar var man hyr släp billigast, en tredje vill ha rekommendationer på en hantverkare. Eller så kanske man är nyinflyttad och vill lära känna sina grannar! Det är vi medlemmar som tillsammans skapar denna sida.…