Molokerna

Det finns två Moloker i området Hulan1, en längst upp vid Eliots väg och en nere i rondellen vid Beckmans väg. Grundidén är att man slänger sina sopor i den som är närmast där man bor, men om denna Molok är full så kollar man status på den andra Moloken.

Visar det sig att båda två skulle vara fulle (vilket under normala omständigheter aldrig ska ske) så kontaktar man styr
elsen:

styrelsen@hulan1.se

Moloken på Beckmans väg töms varje vecka medan den på Eliots väg töms endast varannan vecka. Styrelsen håller löpande koll på status och ändrar tömningsfrekvens om behov skulle uppstå.