Styrelsemöte 14 januari

Hänt sedan sist

Garagen.

Sammanställning av svar på enkät för nya garage genomfördes. Av 108 hushåll har styrelsen fått in 102 svar. Beslut fattades om att maila till de vars svar vi saknar, då vi måste få in svar från samtliga hushåll för att kunna gå vidare i frågan.

Vi får sedan fatta beslut om hur vi går vidare.

Resultatrapport

Denna bifogades mötet och skall nu skickas vidare till revisorerna för granskning.

Ljusslingor

Trasiga sådana har bytts ut under månaden.

Asfaltslagning

Test med att laga hål i asfalten med kall-asfalt har genomförts i rondellen vid Beckmans väg. Visar det sig fungera tillfredsställande så satsar vi på större operation i och med städdagar i vår, förutsatt att vi kommer vidare med garagen. Gör vi inte det så får vi investera i mer omfattande underhålla av våra asfalterade ytor.

Solceller

Boende i området har frågat om ok att montera solceller på sitt hustak, vilket styrelsen har gett ok till. Mer information om utfallet av denna installation kommer förhoppningsvis, så fler kan ta del av erfarenheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.