Styrelsemöte 12 februari

Årsstämma

Lokal är bokad till 27:e mars i Hulanskolans matsal. Separat inbjudan kommer.

Genomgång av utkast till budget genomfördes.

Gång och cykelbana

Vi har fått besked från kommunen att man kommer lägga jord på vallen utmed gång- och cykelbanan och så gräs. Med andra ord ska ytan vara helt återställd och i motsvarande skick som innan jobbet påbörjades.

Bredband

Bredbandsbolaget skall bli ny leverantör av Tv från Canal Digital till Bredbandsbolaget.

Vinterväghållning

Skottningen har inte genomförts till fylles vid garagen av entreprenören. Styrelsen köper in flis och placerar i föreningsgaraget.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.