Styrelsemöte 11 januari

Årsmöte

Datum är nu fastslaget till 27 mars, och bokning av hulanskolans matsal ska hanteras. Tidpunkt för årsmöte är 19:00.

Gång och cykelbana

Marken är nu återställd och styrelsen tycker resultatet av den nya vallen utmed gång och cykelbanan blev tillfredsställande.

Vinterväglag

Vintern har kommit och med det snö och is. Vi behöver anskaffa mer flis för att kunna sanda gångytor. Styrelsen kikar på detta.

Allmänytor

Styrelsen skall påtala för medlemmar som tar föreningens mark i anspråk för kompost, uppläggning av markis m.m.

Till nästa möte skall styrelsemedlemmarna komma med för slag på åtgärder som kan utföras med syfte att öka trivseln i området. Förslag på utegym, räta upp kantstenar, åtgärda dålig

asfalt, buskage, fotbollsmål. Behövs nya ljusstolpar i området. Frågan lyfts till årsstämman.

Comments

 1. Kurt Edvardsson 19 February, 2018 at 11:43

  Tack för en bra hemsida. Hoppas att även de mindre ordentliga läser sidan. Vinterskötseln av gränderna har mycket
  att önska, det har varit farligt halt utanför många fastigheter.

  • niclas.otterberg 6 March, 2018 at 17:48

   Hej Kurt och tack för att du uppskattar hemsidan.
   Ja det är ju allas vårt ansvar att vintersköta våra respektive yttre ytor (ja även under resten av året med för den delen)

   Vi jobbar löpande på att få alla boende att ta sitt ansvar och hjälpa till, till den gemensamma trivseln, på flera olika sätt. Hjälp oss gärna att sprida budskapet att information ofta finns här, och kom gärna med konstruktiv feedback på information du tycker saknas.

   /Styrelsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.