Styrelsen

Ordförande

Björn Mattson

 • Elliots väg 19
 • 0302-10032/0768-200306
 • styrelsen@hulan1.se
Sekreterare

Åsa Sunebo

 • Elliots väg 93
 • 0706-519467
 • asa.sunebo@gmail.com
Kassör

Jörgen Sjögren

 • Beckmans väg 42
 • 0700-484620
 • j.sjogren@hotmail.se
Ledamot

Rickard Nyström

 • Beckmans väg 37
 • 0700-892174
 • nystrom2@hotmail.com
Ledamot

Patrick Arvsell

 • Beckmans väg 49
 • 0767-985222
 • patrick.arvsell@if.goteborg.se
Suppleant

Håkan Ljungholm

 • Beckmans väg 43
 • 0302-71419
Sammankallande

Lars Davidsson

 • Beckmans väg 14