Styrelsen

Ordförande

Peter Wennergren

 • Elliots väg 91
 • 070-492 56 58
 • svenssonpeter@live.se
Sekreterare

Linnea Ljungberg

 • Beckmans väg 35
 • 070-996 35 95

 

 • linnealjungberg648@gmail.com
Kassör

Anna-Karin Fröberg

 • Beckmans väg 31
 • 070-715 99 27
 • annakarin.froberg@gmail.com
Suppleant

Rickard Nyström

 • Beckmans väg 37
 • 0700-892174
 • nystrom2@hotmail.com
Ledamot

Patrick Arvsell

 • Beckmans väg 49
 • 0767-985222
 • patrick.arvsell@if.goteborg.se
Suppleant

Håkan Ljungholm

 • Beckmans väg 43
 • 0302-71419
Sammankallande

Lars Davidsson

 • Beckmans väg 14