Styrelsen

Ordförande

Peter Wennergren

 • Elliots väg 91
 • 070-492 56 58
 • svenssonpeter@live.se
Sekreterare

Maria Söderberg

 • Beckmans väg 37
 • 0760-37 39 59
 • mariasoderberg@outlook.com
Kassör

Linnea Ljungberg

 • Beckmans väg 35
 • 070-996 35 95
 • linnealjungberg648@gmail.com
Suppleant

Michaela Antvall

 • Beckmans väg 29
 • 0735-10 80 51
 • michaela.antvall@outlook.com
Suppleant

Anders Ljungberg

 • Beckmans väg 35
 • 070-6313600
 • Anders.ljungberg@rekal.se
Sammankallande

Lars Davidsson

 • Beckmans väg 14