Styrelse

Gemensamhetsanläggningen Hulan 1

Styrelse

 

 

 

styrelsen@hulan1.se

Namn

Befattning

Adress

Tfn

e-mail

Henrik Ekelund

Ordförande

E13

16477

0769-495 640

henrik.ekelund@netonnet.com

Johanna Öhman

Kassör

E29

524801

0707-918 960

johanna@safety-first.se

Björn Mattsson

Sekreterare

E19

10032

0730-746926

bjornmattsson@yahoo.se

Jan Björklund

Ledamot

B9

15226

0739-029554

jan.bjorklund@volvo.com

Magnus Brynfeldt

Ledamot

E87

609686

0705-878310

magnus.brynfeldt@gmail.com

 

 

 

 

 

Revisorer

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Ljungholm

Suppleant

B43

714 19

 

 

 

 

 

 

Valberedning

 

 

 

 

Charles Erlandsson

Sammankallande

B20

714 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webmaster