Garage- och elskåpsnycklar

Gemensamhetsanläggningen Hulan 1

  • Fastighetspärm

Till varje fastighet hör en pärm med all information

 

 

  • Garagenycklar

 

I dessa fastigheter finns nycklar till Samfällighetens garage för utlåning:

 

E5 E17 E27 E45 E59 E61 E81 E95

B1 B12 B13 B24 B25 B36 B37 B48

B49 B60

 

I garaget finns skottkärra att låna samt en längre stege och en aluminiumställning att hyra. Ställningne bokas på lista i garaget och nyckeln hämtas hos Bodil Sjöstrand E59, tel 129 53.

 

 

  • Elskåpen

 

Nycklar till respektive elskåp med mätare och huvudsäkringar finns i den gavelfastighet som ligger närmast elskåpet.

 

 

  • Lampor till belysningen i gångarna

 

Om lampan utanför din port är trasig finns ny att hämta hos Bodil Sjöstrand E59, tel 129 53.