Solceller till ditt hus?

Nedan är en sammanställning av de offerter som kommit in. Båda företagen (Systemteknik och Ecokraft) var duktiga och seriösa. Kom och besökte och gick igenom installationen på plats. Var uppe på taket och tittade osv.

System: 27st paneler ca: 7650Wp -> 6070kWh/år (Garanterad energimängd) omformare, montering, osv.

Systemteknik Lerum Ecokraft
Pris Solceller Glas/glas Erbjuder ej detta 117400 kr -
Garanti Solceller Glas/folie Erbjuder ej detta 30 år -
Pris Solceller Glas/folie Ej specat separat 100800 kr -
Garanti Solcellser Glas/folie 10 år 12 år -
Garanti Inverter (växelriktare) 12 år (25 års garanti kan köpas till) 7 år (20 års garanti kan köpas till) -
Garanti -
Montering total Ej specat separat 33300 kr -
ROT Ej specat separat -13500kr -
Totalt Glas/folie 131200 kr 120500 kr -
Totalt Glas/glas Erbjuder ej detta 137100 kr -
Återbetalningstid: ca 14 år. Det beror på hur elpriser varierar och hur elavtalen man tecknar ser ut. Med dagens solcellsbidrag på 20% så blir återbetalningstiden runt 10 år.
Projekttid: offert tog ca 1 vecka att få. Från att vi skrev på tog det 7 veckor tills dess att installationen var klar. Det blev fördröjt en vecka pga. hög belastning hos solpanelsmontage. Ecokraft indikerade att det är kortare ledtider på höst/vinter/vår och längre på sommaren.
Tak: Vi har bandat plåttak vilket är till fördel monteringsmässigt då ramen för solpanelerna kläms fast i skarvarna. Annan typ av tak medför en högre monteringskostnad.
Omformare: Vi valde en dyrare omformare pga. dimensionerna då den sitter i vår redan trånga tvättstuga.
Installation: Projektering och projektledning Ekokraft, Solceller installerades av Solpanelmontage, elinstallation av Rolf Andersson El AB i Kungsbacka.
Ny elmätare installeras av Lerum energi på order från elektriker när anläggningen är färdigställd. Lerum kommun kräver en extern avstängning utomhus som brandpersonal/annan lätt kan nå vid ev. brand/annan fara.
Kablage mellan solpaneler och elcentral drogs via tak -> fasad på framsida -> hall -> tvättstuga/elcentral.
Då panelerna läggs i takets vinkel krävs inget bygglov eller bygganmälan till Lerums kommun/byggnadsnämnd. (Olika från kommun till kommun)
Helhetsintryck: Allt har gått relativt smidigt. Ecokraft var lite dåliga på att informera om när saker skulle ske. Det kom en oanmäld leverans från DHL en dag. Solpanelerna som kom med annan leverans sades komma på en vanlig standardpall men kom på en specialpall så jag och transportkillen fick bära in dem genom porten. Båda installationsföretagen gjorde ett seriöst jobb även om solpanelmontage gick in med skor och var lite allmänt grisiga. Priset som fakturerades var exakt enl. offerten.
Solpaneler monterade.
Ungefärlig utläggning. En rad togs bort på gröna sidan för att snö och regn skulle falla ned på taket och landa i stuprännan.
Man kan alltså ha paneler på båda sidor taket pga. liten takvinkel.

Kablage på utsidan och huvudbrytare.

Omformare (Blå) i tvättstuga vid elcentral. (Denna kan sättas på andra ställen om man önskar)
Även ytterligare en brytare för anläggningen.