Gransamverkan

KÄRA GRANNAR.

Det är inte helt ovanligt med inbott och skadegörelse i radhusområden och Hulan är inget undantag. Vi i styrelsen hoppas att vi alla kan bidra till en lugn & skön miljö i Hulan och förhoppningsvis slippa Brott & Förstörelse i området.

Lite information nedan om vad man kan göra om man misstänker brott.
Vid misstanke om brott 
När någon bryter mönstret i ditt område är det viktigt att du håller hög uppmärksamhet och noterar det du ser, till exempel signalement, registreringsnummer på obekanta bilar etc. Ta hjälp av blanketten ”Iakttagelser i samband med brott”. Du kan också tipsa polisen på 114 14. Det är också viktigt att du gör dig synlig och förs öker skapa kontakt, till exempel kan du hälsa på en obekantperson. Om personen/personerna är brottslingar kan de avbryta när de inser att de blivit sedda. Vid påbörjat angrepp ”Om den som har begått brott, på vilket fängelse kan följa, på träffas på bar gärning eller flyende fot, får han gripas av envar. Envar får också gripa den som är efterlyst för brott. Den gripne skall skyndsamt överlämnas till närmaste polisman. Lag (1987:1211).” Lag (1981:1211)
Vid påbörjat angrepp, larma polisen på 112, gör dig synlig, notera signalement och annat du ser. Gör observationer och möt tillkallad polis. Informera ditt kontaktombud och dina grannar. Ingrip inte handgripligen om du inte är helt säker på att lyckas, du riskerar att själv mötas med våld. Lagen ger dig rätt, men inte skyldighet att ingripa. Du har rätt att ingripa mot brott enligt RB24§7, så kallat envarsingripande:
Efter brottet är det bra om du hjälper den drabbade och ställer upp som vittne.
OBS! Beakta alltid den risk du själv utsätter dig för om du har för avsikt att ingripa mot en gärningsman. Vi rekommenderar att du vid upptäckt av ett brott först larmar polisen och därefter iakttar och noterar tills polis anländer.