GarageNytt!

Svar på enkät

Nu har vi fått in i stort sett alla svar, men vi saknar fortfarande 1 svar. Det är viktigt att ALLA svarar, annars kan vi inte komma vidare med arbetet.

Det är också viktigt att man förstår att det krävs 100% stöd för nya garage, annars blir det ingenting av det här initiativet.

Som ni alla sett så har vi skickat ut intresseförfrågan om att bygga nya garage. Det är viktigt att alla skickar in svar, Det finns några förutsättningar för att komma vidare:

Skall vi bygga garage måste vi först omvandla föreningen och bli en juridisk person (detta har med
lånen att göra). Vi måste göra förändringar i det s.k. Anläggningsbeslutet och det kan enbart ske genom
en ny Förrättning av Lantmäteriet. Tanken är att i det kommande Anläggningsbeslutet skall det framgå
att garagen ägs av föreningen, men garagen skall fortfarande disponeras av medlemmarna precis
som idag. Vår grannförening Hulan 2 har gjort på detta sätt.

Garagen vi kommer att bygga blir helt moderna med automatisk port. Vi kommer bl.a. att förbereda för laddningsanordning för en framtid med fler elbilar. Enligt de offerter vi fått uppskattar vi att kostnaden
för varje garage blir 1500 – 1800:- / hushåll per kvartal. Räntan för lånet får medlemmen dra av i sin deklaration, eftersom medlemmen är en del av föreningen. Vi ämnar bygga ett garage per fastighet. Idag
har inte alla fastigheter eget garage.

Nu kanske någon undrar vad är vitsen med att föreningen skall äga garagen. Svaret är att garagen kommer få samma utseende och de kommer att underhållas på ett helt annat sätt än idag. Detta kommer
lyfta området och öka dess värde. Styrelsen är beredd att anordna ett studiebesök i Hulan 2 för att förevisa deras garage för den som är intresserad.

FAQ

Vi har fått in en hel del svar men det fattas fortfarande många. Många av er är intresserade och har lite frågor och funderingar kring det här med nya garage. Här finns lite generella svar som fler av er kanske går och funderar på.

 • Finns det något seriöst anbud avseende en totalentreprenad för arbetena?
  • Svar: Vi har i dags läget tre st offer där alla har fått samma förutsättningar att komma in med anbud.
 • Kostnaden som är nämnd ovan (1500:- - 1800:-/kvartal) är det ovanpå befintlig kostnad för samfälligheten?
  • Svar: ja det är det.
 •  Vad händer med garaget när jag flyttar?
  • Svar: Garaget tillhör fastigheten och följer med till den nya ägaren automatiskt.
 • Vem står för försäkring av garagen?
  • Svar: Det gör Samfälligheten Hulan1
 • Kan jag hyra ut mitt garage i 2:a hand?
  • Svar: Det är inte bestämt än
 • Hur stora kommer garagen bli?
  • Svar: Vi har inte valt leverantör än, så storlek är inte klart, men planen är att de ska bli större än idag.
 • Vad händer om inte alla röstar ja på förslaget om nya garage?
  • Svar: Vi kan gå vidare om vi har majoritet i omröstningen, men alla måste gå med på att överlåta sina garage till Samfälligheten.
 • Hur lång tid beräknas det ta tills dess att lånet är betalt?
  • Svar: Det estimerade beloppet som är angivet i infobrevet är baserade på nuvarande offerter och lånet är satt till 20 år innan det är avbetalat med nuvarande ränta samt en estimerad ränteökning.
 • Hur mycket får jag ändra i garaget (då jag inte längre är ägare)? Får jag flytta el-uttag, bygga hyllor osv?
  • Det är viktigt att vi får in så mycket input från er som möjligt innan vi bestämmer leverantör och utformning av garage. Vi behöver sedan få till en Sektion som driver frågor kring Garagens förvaltning löpande inom samfälligheten, där nya eventuella förändringar kan behandlas.
 • Det nämns i skrivelsen att respektive medlem får dra av räntan för låndelen som berör denne. Hur är detta möjligt om lånet inte är personligt tecknat?
  • Svar: Som medlem i en samfällighet så har varje hushåll rätt att ta upp både sin del av lånet samt ränta i sin deklaration.
 • Hur löser vi parkeringssituationen under byggnationstiden?
  • Svar: Tesen som vi jobbar med just nu är att vi kommer behöva jobba med etappbyggnad men detta är inte heller klart då vi inte är där i processen. Men här kommer vi att behöva mer hjälp från vår byggare hur vi smidigast kommer att lösa detta.
 • Vad händer med oss som har bytt till nya garageportar?
  • Svar: Centralt från samfälligheten hanterar vi ingenting kring eventuella nya portar. Det är däremot helt ok om ni vill sälja dessa innan ni överlåter garaget till Samfälligheten.