Styrelsemöte 9 november

Initiativ kring luftvärmepump

Styrelsen har haft ett initiativ att försöka få fram en bra prisbild för luftvärmepmp. Dialogen har varit med Expertkyl men prisbilden är inte i paritet med vårt önskemål, för dyrt.

Parkeringsnytt

Boden- och besökskort är utdelade och SMS-parkering är nu officiellt igång. Vi kan redan notera ett flertal bilar som sannolikt inte bor i området, där man vänt om när man sett skyltar om betalparkering och parkerat någon annanstans..

Ytterbelysning

Vi har haft två offerter ute för byta av utebelysning utanför våra respektive portar.  På grund av omfattande prisbild kommer beslut fattas på årsstämman av medlemmarna.

Gång och cykelbana till Kolboryd

Som flera av er sannolikt registrerat så har bygget av gång och cykelbanan kommit igång. Vi har haft gynnsamma dialoger med kommun om ersättning för mark. 

El-problem

Vi har haft lite strul med EL till en av våra garagelängor. Vi har fått hjälp av EL-tjänst med felsökning och fick konstaterat att en inkommande fas ställde till det. Vi har kopplat ur den fasen men är lite osäkra på var den kommer ifrån. Den går ner i mark vid Beckmansväg, Upplever ni problem, kontakta styrelsen.

Fixardag 25 november

Under fixardagen vi samordnade 25 november, där väldigt många medlemmar slöt upp, så städade vi upp, men löv, skräp och städ av allmänytor. 

Vi sate även upp ljusslingor tråd, både på Beckmansväg men även vid lekplatsen.

 

Nästa möte är bokat till 11 december

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Name *
Email *
Website

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.